Maple
Maple

Stocking Sizes:

 • 1/4" B-1  4' x 8' MDF Core Domestic
 • 1/2" A-1  4' x 8' MDF Core Domestic
 • 3/4" A-1  4' x 8' MDF Core Domestic
 • 3/4" A-1  4' x 8' WPF MDF Core Domestic
 • 3/4" A-1  4' x 8' Classic Core Domestic
 • 3/4" B-4  4' x 8' WPF MDF Core Domestic
 • 1"  A-1  4' x 8' Veneer Core Domestic
 • 3/4" A-1  4' x 10' MDF Core Domestic
 • 3/4" A-1  4' x 10' Classic Core Domestic
 • 1/4" B-4  4' x 10' MDF Core Domestic
 • 3/4" C-1  4' x 8' Veneer Core Domestic
 • 1/2" Shop 4' x 8' Veneer Core Domestic
 • 3/4" Shop 4' x 8' Veneer Core Domestic

 • 1/8" C-4  4' x 8' MDF Core Import
 • 5.2mm A-4  4' x 8' MDF Core Import (1/4")
 • 18mm C-2  4' x 8' MDF Core Import (3/4")

Pre-Finished UV Clear in Stock

 • 5.2mm C-2  4' x 8' Pre-Finished 1-S MDF Core Domestic
 • 3/4" C-2  4' x 8' Pre-Finished 1-S Veneer Core Domestic
 • 1/2" C-2  4' x 8' Pre-Finished 2-S Veneer Core Domestic
 • 5/8" C-2  4' x 8' Pre-Finished 2-S Veneer Core Domestic
 • 3/4" C-2  4' x 8' Pre-Finished 2-S Veneer Core Domestic